EDWelope AB är ett välfärdsbolag med fokus på utvecklings- och utredningstjänster inom Socialtjänstens ansvarsområde. Vi är en projektorienterad organisation, där kompletterande kompetenser samlas för att finna den optimala kompetenskombinationen för det uppdrag det handlar om.

Vi beskriver oss som ”EDWelope – Konsulter i Samverkan”

Vi erbjuder följande konsulttjänster

 • Utredningstjänster BoU- och familjerättsliga utredningar
 • Utvecklingstjänster Projekt- och verksamhetsutveckling inom välfärdssektorn från anbudsstöd till processledning
 • Integration Personlig utveckling inom integration

 

 • service1
  Våra socionomkonsulter kan med sin gedigna erfarenhet bistå er verksamhet med adekvat kompetens i utredningar inom Barn- och Ungdom och Familjerätt, som rör våld i nära relationer, misshandel, heder, övergrepp eller andra ärenden av komplicerad karaktär.

  Det är här EDWelope kommer in.
 • service2
  Som ledare förväntas man driva processer och arbeta för att verksamhetsutvecklingen i en organisation fortskrider, med en coachande ledarstil där det ingår att kompetensutveckla både sig själv och sina medarbetare.
  Samtidigt som det förväntas att riktlinjer utvecklas, nya samarbetsformer med andra aktörer utarbetas, utvecklingsmedel ska sökas och nya projekt ska inledas, ska även nya rön, lagar och olika bedömningsverktyg implementeras i de dagliga arbetsprocesserna.

  Det är här EDWelope kommer in.

 • service3
  Hur kommer man in i samhället på bästa sätt? Hur fungerar den svenska skolan? Vem hjälper mig med mitt mående?

  Vi erbjuder offentliga aktörer att i nära samarbete utveckla etableringsprogram för nyanlända familjer och individer i grupp utifrån olika perspektiv. Syftet med de insatser som erbjuds är inte att berätta för de nyanlända hur de ska vara, utan att hjälpa att dem hitta framgångsrika och positiva sätt att leva i Sverige.

  Det är här EDWelope kommer in.


EDWelope

EDWelope AB är en kunskapsorganisation, en gemensam beteckning – ett varumärke – för den kvalificerade utrednings- utvärderings-, och utvecklingsverksamhet som ett antal formella företag bedriver tillsammans.

Läs mer om oss..