Aktuella projekt

Publicerad den:22 oktober 2015
By Ellena
Skyddat boende – Initialt delaktiga i uppbyggnad av det skyddade boendet för de som utsatts för våld i nära relationer, hedersförtryck eller av annan anledning behöver stöd och skydd. Nu i  implementeringsfasen är vi delaktiga med handledning och kvalitetssäkring.   Vår vägsteget till en ny framtid – Förstudie förbereds med vår samarbetspartner Vår Väg och är tänkt att genomföras med intresserade kommuner som tar emot ensamkommande/nyanlända familjer.   One good step – Biståndsprojekt i förstudiefasen, som kombinerar insatser för utsatta barn, förbättring för miljön och minskar fattigdom. Där Social hållbarhet är målet, Ekologisk hållbarhet är en förutsättning och Ekonomisk hållbarhet är medlet! Kompetenscentra – Ett projekt i förstudiefasen om barn med särskilda behov södra Europa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *