Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /customers/f/5/7/edwelope.se/httpd.www/wp-content/themes/heisengard/importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 121 EDWelope Care Hellas - EDWelope AB

EDWelope Care Hellas


EDWelope är ett konsultbolag som bland annat arbetar med projektutveckling och projektledning inom välfärdssektorn och vi är verksamma i Skåne, Blekinge och Småland med säte i Kristianstad. Vi har nu sökt och beviljats utvecklingsmedel för att genomföra en förstudie där syftet är att kartlägga vilka möjligheter som finns för utveckling av välfärdstjänster i Grekland.

Sverige är en de främsta nationerna avseende social jämställdhet. Denna idévärld och dess konstitutionella utformning borde kunna implementeras även i andra länder för utsatta grupper, till exempel barn/unga vuxna med särskilda behov och deras föräldrar.

Grekland befinner sig i processen att utveckla insatserna för denna målgrupp och har visat intresse för svenska omsorgsmodeller. Aktuella problemområden har identifierats vid tidigare besök i Grekland och helt klart framkommer en tydlig bild av att samhället, myndigheter och civilsamhället, arbetar med att förstärka och utveckla de sociala förhållandena i Grekland.

”Respect life” är ett exempel på ett privat initiativ från Kreta som resulterade i filmen My Brother

 • service4
  En välformad fritidsaktivitet för personer med funktionsvariation kan leda till en positiv utkomst för individens utveckling och välbefinnande.
 • service5
  Daglig verksamhet och liknande sysselsättning syftar till att ge personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning något intressant och meningsfullt att göra på dagarna.
 • service6
  Profilboende är ett boende med en särskild inriktning, ett vård- och omsorgsboende med specialkunskap utifrån en särskild diagnos eller funktionsnedsättning.
 • service7
  Hjälpmedel är olika produkter som är skapade för att hjälpa funktionsnedsättning. - ska förebygga förluster av funktion eller förmåga- förbättra eller bevara förmåga eller funktion.