EDWelope AB

Konsulter i samverkan

EDWelope AB är ett välfärdsbolag med fokus på utvecklings- och utredningstjänster inom Socialtjänstens ansvarsområde. Vi är en projektorienterad organisation, där kompletterande kompetenser samlas för att finna den optimala kompetenskombinationen för det uppdrag det handlar om.

EDWelope AB är en kunskapsorganisation, en gemensam beteckning – ett varumärke – för den kvalificerade utrednings- utvärderings-, och utvecklingsverksamhet som ett antal formella företag bedriver tillsammans.

Ellena Dellios (f.66) äger och driver EDWelope AB sedan 2015. Hon är auktoriserad socionom med vidareutbildning i ett flertal påbyggnadsutbildningar inom socialtjänstens verksamhetsområde. Utbildningar bl a inom barns utveckling, systemteorier, LEAN och i utvärderingsmetodik och lärande utvärdering genom följeforskning. 

Ellena har mer än 30 års erfarenhet från offentlig sektor, främst inom socialtjänstens verksamhetsområde. Hennes erfarenheten grundar sig i ett brett spektrum inom individ och familjeomsorgen, barn- och unga, arbetslivscoach, terapeut, vuxenpsykiatri, mottagande av nyanlända, hedersrelaterat våld, försörjningsstöd, skolkurator, missbruksvård, arbetsledning samt budget och personalansvar. Idag arbetar Ellena med sociala barnavårdsutredningar och projektutveckling. Ellena var delaktig i utvecklingen av ENIG, ett arbetslivsinriktat integrationsprogram och har vid sidan av arbetet ett stort politiskt engagemang i välfärdsfrågor.

Lars Dahlberg (f.62) har sin bakgrund inom högskoleväsendet där han arbetet med utbildning och forskning inom arbetsvetenskap med fokus på olika gruppers villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden samt med vetenskaplig metodik och utvärderingsdesign. Lars har vidare en bred erfarenhet som utvärderare och utredare åt privat och offentlig sektor. Lars är i dag verksam i EDWelope som konsult med inriktning på upphandlingar, sociala välfärdstjänster och utvärdering åt ESF-rådet.

Ola Forslin (f. 80) Projektassistent. Driver konsultföretaget OpusVista som är specialiserat på IT, marknadsföring och profiltryck. Ola ansvarar för design och uppbyggnad av EDWelope Care Hellas internationella hemsida.

Carl Ryberg (f. 98) Projektassistent. Carl är utbildad IT tekniker som ansvarar för marknadsundersökning och kartläggning av delområdet hjälpmedel och digitala pedagogiska stödprogram och appar till projektets verksamheter.

Nikol Papadaki (f. 92) Projektledare Grekland (site manager) Nikol är utbildad folkhälsopedagog med akademisk påbyggnad inom området barn och vuxna med särskilda behov och har jobbat praktiskt med målgruppen i Grekland. Nikol ansvarar för lokal kartläggning och omvärldsbevakning i Grekland och har börjat bygga upp Edwelopes verksamhet i Thessaloniki.

Chrisa Liota (f. 85) Chrisa är utbildad samhällsplanerare vid Umeå Universitet och har tidigare jobbat som samhällsplanerare i Sverige. Chrisa behärskar grekiska, svenska och engelska och granskar och översätter projektets material och dokument. Chrisa kommer framåt att vara projektassistent på plats i Grekland med ansvar för administration, tillståndsansökningar och översättning.

 • service4
  En välformad fritidsaktivitet för personer med funktionsvariation kan leda till en positiv utkomst för individens utveckling och välbefinnande.
 • service5
  Daglig verksamhet och liknande sysselsättning syftar till att ge personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning något intressant och meningsfullt att göra på dagarna.
 • service6
  Profilboende är ett boende med en särskild inriktning, ett vård- och omsorgsboende med specialkunskap utifrån en särskild diagnos eller funktionsnedsättning.
 • service7
  Hjälpmedel är olika produkter som är skapade för att hjälpa funktionsnedsättning. - ska förebygga förluster av funktion eller förmåga- förbättra eller bevara förmåga eller funktion.