Aktiv Fritid

Aktiv och meningsfull fritid

Personer som har en funktionsvariation har en högre risk att drabbas av ohälsa såsom diabetes, högt blodtryck, värk i rörelseorganen samt mag- och tarmbesvär. Den risken bedöms av forskningen vara mer än 10 gånger än hos övrig befolkning.

Idag är det vetenskapligt bevisat att en regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för ohälsa. En välformad fritidsaktivitet för personer med funktionsvariation kan leda till en positiv utkomst för individens utveckling och välbefinnande.

Således är en aktiv fritid väldigt viktigt ur flera aspekter. Därför är aktiv fritid en central pusselbit och i fokus i EDWelope Care´s verksamheter.


I Sverige är det allmänt känt vilket stöd samhället erbjuder för att individer med funktionsvariation ska ha ett självständigt liv. När stöd behövs i vardagliga aktiviteter beviljas insatser så som “personstödjare”, “boendestödjare”, personlig assistent, “ombud”, “vuxenkompis” eller ”ledsagare” ”kontaktperson/familj”. Efter kartläggning av behov upprättas en plan på insatsens art, syfte och när målet uppfyllts.

Uppdragens utformning definierar huruvida man beviljas ledsagare, boendestödjare eller kontaktperson. Uppdraget kan till exempel vara att följa med sin klient till badhuset för att hjälpa honom/henne att delta i en rehabiliteringsinsats, ex. i vattengymnastik 2 ggr/vecka. Eller att åka till matvarubutik med en synskadad person för att hjälpa honom/henne att handla och transportera hem matvaror.

En kontaktperson kan hjälpa till att bryta personens isolering genom umgänge och hjälp till fritidsverksamhet, ge råd till eller vara förespråkare för personen i olika mindre komplicerade situationer.

I Grekland – Våra efterforskningar visa att i Grekland är ovanstående stöd mycket bristfälligt. Idag är det i huvudsak föräldrar som finansierar olika stöd för sitt barn, utifrån den ekonomiska möjlighet de har. Rådgivning och annat personligt stöd förekommer, dock i mycket begränsad utsträckning i skolan och den dagliga verksamheten. Sedan ett antal år tillbaka har en hel del KDAP öppnat som ombesörjer för ovanstående grupp. Vissa aktiviteter kan förekomma i form av utflykter, som det KDAP man är inskriven i anordnar. Dock är det föräldrarna som både beslutar och finansierar en aktiv fritid, vare sig det handlar om social samvaro såsom fika eller annan aktivitet vars syfte är ökad självständighet.

Samtal och Kartläggning ↔ Individuell Plan
Aktivitet ↔ Öka självständigheten
Mäta ↔ Utvärdera ↔ Sätta nya mål

 • service4
  En välformad fritidsaktivitet för personer med funktionsvariation kan leda till en positiv utkomst för individens utveckling och välbefinnande.
 • service5
  Daglig verksamhet och liknande sysselsättning syftar till att ge personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning något intressant och meningsfullt att göra på dagarna.
 • service6
  Profilboende är ett boende med en särskild inriktning, ett vård- och omsorgsboende med specialkunskap utifrån en särskild diagnos eller funktionsnedsättning.
 • service7
  Hjälpmedel är olika produkter som är skapade för att hjälpa funktionsnedsättning. - ska förebygga förluster av funktion eller förmåga- förbättra eller bevara förmåga eller funktion.