Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /customers/f/5/7/edwelope.se/httpd.www/wp-content/themes/heisengard/importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 121 Profilboende - EDWelope AB

Profilboende

Profilboende är ett boende med en särskild inriktning, ett vård- och omsorgsboende med specialkunskap utifrån en särskild diagnos eller funktionsnedsättning.

Våra profilboende andas nordisk design och kombinerar funktion och inredning utifrån den senaste forskningen om välbefinnande och livsvillkor. Det är en miljö som stimulerar alla sinnen och ett hem att trivas i! Vi lever med naturen där ledorden är förnyelsebart, egenproduktion och återvinning. En bra hälsa bygger på bra och hälsosam mat och aktiviteter som ger mervärde. Maten är en viktig del av vår livskvalitet. Måltiden ses som en aktivitet som utgår från planering, tillagning och servering där delaktighet är ledordet. Måltiden är en trevlig stund vid matbordet där vi tillsammans interagerar. Aktivitet och stimulans för att känna meningsfullhet sker både i grupp och enskilt. Ledorden här är ökad självständighetsgrad, lekfullt och delaktighet.

Våra boenden ligger i Thessaloniki med närhet till samhällsservice, kommunikationer och stadsliv, men också till naturen där havet är vår granne.

Profilboende med Avlösarservice eller Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. I Sverige kan de då ansöka om avlösarservice alternativt korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Avlösning kan vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon eller resa bort, eller också vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna delta i en utbildning och få information om exempelvis behandling utan att barnet följer med.

Avlösarservice kan också ges till anhöriga eller föräldrar vars vuxna barn fortfarande bor kvar i föräldrahemmet.

Avlösning kan ges både som en regelbunden insats och vid akuta behov. Den bör vara tillgänglig under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att personer som tillhör personkretsen ska erbjudas miljöombyte och rekreation, men också att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan därför delvis ses som ett alternativ till avlösarservice.

Korttidsvistelsen kan också ge individen möjlighet till personlig utveckling. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en stödfamilj eller på något annat sätt, till exempel som lägervistelse eller kortkurser.

Korttidsvistelse bör kunna erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.

Dreams and dedication are a powerful combination

-William Longgood

Vi erbjuder ett modernt internatboende i träningslägenheter för dig som tar dina första steg till vuxenvärlden och självständighet

Omvårdnadsplatser för dig med behov av omvårdnad dygnet runt. Våra permanenta boendeplatser kombineras med korttidsboende.

 • service4
  En välformad fritidsaktivitet för personer med funktionsvariation kan leda till en positiv utkomst för individens utveckling och välbefinnande.
 • service5
  Daglig verksamhet och liknande sysselsättning syftar till att ge personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning något intressant och meningsfullt att göra på dagarna.
 • service6
  Profilboende är ett boende med en särskild inriktning, ett vård- och omsorgsboende med specialkunskap utifrån en särskild diagnos eller funktionsnedsättning.
 • service7
  Hjälpmedel är olika produkter som är skapade för att hjälpa funktionsnedsättning. - ska förebygga förluster av funktion eller förmåga- förbättra eller bevara förmåga eller funktion.