Daglig verksamhet

Meningsfull sysselsättning

Daglig verksamhet och liknande sysselsättning syftar till att ge personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning något intressant och meningsfullt att göra på dagarna., men också till att bidra till den personliga utvecklingen både fysiskt och psykiskt. Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt och ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hens önskemål. I insatsen ingår omvårdnad.

Insatserna kan innehålla både aktiviteter med habiliterande inriktning och mer produktionsinriktade uppgifter. Verksamheten kan vara i både gruppform och individuella placeringar, till exempel på företag.

Det kan också vara en del i en plan för att öka en persons möjligheter att få ett arbete, på kortare eller längre sikt.

I Grekland kallas dessa verksamheter för KDAP: Deras syfte är att tillhandahålla kvalitativa och kreativa pedagogiska aktiviteter, enskilt eller i grupper, för att fylla ett barns fritid, och också för att hjälpa föräldrar att fortsätta arbeta. Kreativ sysselsättning av ungdomar med funktionshinder, deras sociala integration, familjestöd. Ökad livskvalitet för barnet/ungdomen och deras familjer.

I Grekland finns även KDAP MEA som inte har någon åldersgräns. De tar emot barn med funktionshinder och / eller ungdomar och / eller personer med funktionshinder och / eller psykiska funktionshinder. Verksamma professioner är pedagoger inom musik och konst, socialarbetare, sjukgymnaster etc. Det är också mycket viktigt att notera att många kommunala och privata KDAP-verksamheter samarbetar med Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνική εταιρία τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης) och programmet ” Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής ” ΕΣΠΑ. Därför kan de acceptera barn vars föräldrar kommer att kunna få ΕΣΠΑ -kupongen för barns kreativa sysselsättningscenter.

Cute little girl with painted hands

Orsaker som ledde till skapandet av kreativa sysselsättningscentrum i Grekland.
➢ Frånvaron av sociala tjänster för föräldrar med barn i skolåldern.
➢ Svårigheten att involvera barn i befintliga strukturer.
➢ Svårigheten att inkludera föräldrar och mödrar själva på arbetsmarknaden på grund av den belastade familjen och det yrkesmässiga ansvaret.
➢ Behovet av aktivt deltagande av individer i den sociala och ekonomiska världen.
➢ Betydelsen av kreativ sysselsättning som förstärker färdigheter och barns personliga utveckling där behov finns att stödja barn av specialutbildad personal med moderna pedagogiska verktyg.
➢ Behov av att lösa frånvaron av stöd genom systemen och strukturerna än genom okoordinerade insatser.

 • service4
  En välformad fritidsaktivitet för personer med funktionsvariation kan leda till en positiv utkomst för individens utveckling och välbefinnande.
 • service5
  Daglig verksamhet och liknande sysselsättning syftar till att ge personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning något intressant och meningsfullt att göra på dagarna.
 • service6
  Profilboende är ett boende med en särskild inriktning, ett vård- och omsorgsboende med specialkunskap utifrån en särskild diagnos eller funktionsnedsättning.
 • service7
  Hjälpmedel är olika produkter som är skapade för att hjälpa funktionsnedsättning. - ska förebygga förluster av funktion eller förmåga- förbättra eller bevara förmåga eller funktion.