Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /customers/f/5/7/edwelope.se/httpd.www/wp-content/themes/heisengard/importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 121 INTEGRATION - EDWelope AB

INTEGRATION

Integrationsbefrämjande insatser
Du valde Sverige; möjligheternas och skyldigheternas land.
Vi erbjuder offentliga aktörer att i nära samarbete utveckla etableringsprogram för nyanlända familjer och individer i grupp utifrån olika perspektiv. Syftet med de insatser som erbjuds är inte att berätta för de nyanlända hur de ska vara, utan att hjälpa att dem hitta framgångsrika och positiva sätt att leva i Sverige. Alla insatser genomförs av konsulter från EDWelope. Personal från berörda verksamheter erbjuds en genomgång om ca. 30 min. i samband med varje session i programmen. Följande program kan erbjudas: Din Bror – Program för integrationsarbete med tonårspojkar. Programmet använder DIN BROR metoden vars syfte är att skapa möjligheter för asylsökande eller nyanlända tonårspojkar att utveckla väsentliga sociala färdigheter. Vår Väg – Föräldraprogram för nyanlända i grupp. Programmet syftar till att komplettera och utveckla framgångsrika och positiva föräldrastrategier för att kunna vägleda sina barn i det svenska samhället. Programmets mål är att ge föräldrarna tillräckliga erfarenheter för att klara en vardaglig funktionsnivå som skapar realistiska och integrationsfrämjande färdigheter. ENIG – Etableringsprogram för nyanlända i grupp. Målsättningen för ENIG är att deltagarna ska se vikten av att tillskansa sig tillräckliga färdigheter för att klara av en vardaglig funktionsnivå i ett svenskt samhälle. Deltagarna skall även identifierat en eller flera yrkesinriktningar med en konkret handlingsplan för att nå dithän.
 • service1
  Våra socionomkonsulter kan med sin gedigna erfarenhet bistå er verksamhet med adekvat kompetens i utredningar inom Barn- och Ungdom och Familjerätt, som rör våld i nära relationer, misshandel, heder, övergrepp eller andra ärenden av komplicerad karaktär.

  Det är här EDWelope kommer in.
 • service2
  Som ledare förväntas man driva processer och arbeta för att verksamhetsutvecklingen i en organisation fortskrider, med en coachande ledarstil där det ingår att kompetensutveckla både sig själv och sina medarbetare.
  Samtidigt som det förväntas att riktlinjer utvecklas, nya samarbetsformer med andra aktörer utarbetas, utvecklingsmedel ska sökas och nya projekt ska inledas, ska även nya rön, lagar och olika bedömningsverktyg implementeras i de dagliga arbetsprocesserna.

  Det är här EDWelope kommer in.

 • service3
  Hur kommer man in i samhället på bästa sätt? Hur fungerar den svenska skolan? Vem hjälper mig med mitt mående?

  Vi erbjuder offentliga aktörer att i nära samarbete utveckla etableringsprogram för nyanlända familjer och individer i grupp utifrån olika perspektiv. Syftet med de insatser som erbjuds är inte att berätta för de nyanlända hur de ska vara, utan att hjälpa att dem hitta framgångsrika och positiva sätt att leva i Sverige.

  Det är här EDWelope kommer in.