Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /customers/f/5/7/edwelope.se/httpd.www/wp-content/themes/heisengard/importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 121 UTREDNINGSTJÄNSTER - EDWelope AB

UTREDNINGSTJÄNSTER

sociala utredningar

Våra socionomkonsulter kan med sin gedigna erfarenhet bistå er verksamhet med adekvat kompetens i utredningar inom Barn- och Ungdom och Familjerätt. Samtliga socionomkonsulter är väl förtrogna med myndighetsutövnings hantverk från lagstiftning och utredning till verkställande av beslutade insatser enligt SoL och LVU.

En enskild utredning beräknas i normalfallet till ca 45 timmars arbetstid men detta kan variera beroende på föreliggande omständigheter.

Vi utför även riskbedömningar i utredningar där risk föreligger för hedersrelaterat våld, utifrån bedömningsverktyget PATRIARK.

I ett led att stödja den kommunala socialtjänsten erbjuder vi även processinriktad ärendehandläggning och mentorskap till de förvaltningar som har nyexaminerade/juniora socionomer/handläggare. Vi är medvetna om den utmaning som finns i landets socialtjänster och ser att vi med vår kompetens, erfarenhet och vårt nätverk kan bistå mindre erfarna socionomer utifrån ett processinriktat arbetssätt där vi är involverade i handläggningen av ärendena med råd och stöd utifrån väl beprövad erfarenhet.

 • BBiC
 • Familjerätt
 • Riskbedömning hedersproblematik
 • Processinriktad ärendehandläggning och mentorskap
 • service1
  Våra socionomkonsulter kan med sin gedigna erfarenhet bistå er verksamhet med adekvat kompetens i utredningar inom Barn- och Ungdom och Familjerätt, som rör våld i nära relationer, misshandel, heder, övergrepp eller andra ärenden av komplicerad karaktär.

  Det är här EDWelope kommer in.
 • service2
  Som ledare förväntas man driva processer och arbeta för att verksamhetsutvecklingen i en organisation fortskrider, med en coachande ledarstil där det ingår att kompetensutveckla både sig själv och sina medarbetare.
  Samtidigt som det förväntas att riktlinjer utvecklas, nya samarbetsformer med andra aktörer utarbetas, utvecklingsmedel ska sökas och nya projekt ska inledas, ska även nya rön, lagar och olika bedömningsverktyg implementeras i de dagliga arbetsprocesserna.

  Det är här EDWelope kommer in.

 • service3
  Hur kommer man in i samhället på bästa sätt? Hur fungerar den svenska skolan? Vem hjälper mig med mitt mående?

  Vi erbjuder offentliga aktörer att i nära samarbete utveckla etableringsprogram för nyanlända familjer och individer i grupp utifrån olika perspektiv. Syftet med de insatser som erbjuds är inte att berätta för de nyanlända hur de ska vara, utan att hjälpa att dem hitta framgångsrika och positiva sätt att leva i Sverige.

  Det är här EDWelope kommer in.