UTVECKLINGSTJÄNSTER

Som ledare förväntas man driva processer och arbeta för att verksamhetsutvecklingen i en organisation fortskrider, med en coachande ledarstil där det ingår att kompetensutveckla både sig själv och sina medarbetare. Samtidigt som det förväntas att riktlinjer utvecklas, nya samarbetsformer med andra aktörer utarbetas, utvecklingsmedel ska sökas och nya projekt ska inledas, ska även nya rön, lagar och olika bedömningsverktyg implementeras i de dagliga arbetsprocesserna.

Det är här EDWelope kommer in.

Med vår kompetens och vår erfarenhet av välfärdstjänster inom den offentliga sektorn, främst inom socialtjänsten, genomför vi uppdrag som kan innebära alltifrån att identifiera, analysera och utveckla till att implementera förbättrade verksamhetsprocesser. Det kan ske i rollen som ledare, utvecklare eller utvärderare, vare sig organisationen är en offentlig förvaltning, ett företag eller en stiftelse. Vi arbetar med:

 • Anbudsstöd Anbudstjänster som avser att höja kvaliteten på upprättade anbud för att anbudsgivaren ifråga ska kunna vinna fler anbudsprocesser. Vi erbjuder tjänsterna anbudsskrivning och anbudsgranskning.
 • Projektutveckling – att utveckla och driva projekt, där våra processledare har olika roller utifrån organisationens behov. 
 • Processledning En renodlad chef som leder verksamheten eller en specifik processledare som ansvarar för en specifik process 
 • Översyn av verksamheter Rutin och metodutveckling
 • Utvärdering Stöd från start till avslut
 • service1
  Våra socionomkonsulter kan med sin gedigna erfarenhet bistå er verksamhet med adekvat kompetens i utredningar inom Barn- och Ungdom och Familjerätt, som rör våld i nära relationer, misshandel, heder, övergrepp eller andra ärenden av komplicerad karaktär.

  Det är här EDWelope kommer in.
 • service2
  Som ledare förväntas man driva processer och arbeta för att verksamhetsutvecklingen i en organisation fortskrider, med en coachande ledarstil där det ingår att kompetensutveckla både sig själv och sina medarbetare.
  Samtidigt som det förväntas att riktlinjer utvecklas, nya samarbetsformer med andra aktörer utarbetas, utvecklingsmedel ska sökas och nya projekt ska inledas, ska även nya rön, lagar och olika bedömningsverktyg implementeras i de dagliga arbetsprocesserna.

  Det är här EDWelope kommer in.

 • service3
  Hur kommer man in i samhället på bästa sätt? Hur fungerar den svenska skolan? Vem hjälper mig med mitt mående?

  Vi erbjuder offentliga aktörer att i nära samarbete utveckla etableringsprogram för nyanlända familjer och individer i grupp utifrån olika perspektiv. Syftet med de insatser som erbjuds är inte att berätta för de nyanlända hur de ska vara, utan att hjälpa att dem hitta framgångsrika och positiva sätt att leva i Sverige.

  Det är här EDWelope kommer in.